SPRAWY TEMATYCZNIE

 

         W dziale tym odnajdą Państwo informację na temat usług jakie świadczy Urząd na rzecz mieszkańców Miasta Dynowa w zakresie następujących tematów:

         W celu dotarcia do informacji na interesujący Państwa temat należy kliknąć na określoną procedurę w ramach tematu. 


               W sprawach wymagających omówienia, wyjaśnienia lub pomocy zapraszamy do Urzędu Miasta Dynów, mieszczącego się przy ul. Rynek 2 w godzinach pracy Urzędu, lub kontakt telefoniczny 0(…)16 6521 093 lub 0(…)16 6521 113 a także na e-mail: urzad_miasta@dynow.pl

 


AKTA STANU CYWILNEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - HANDEL

PODATKI, OPŁATY