15-09-2005
 Urząd Miasta > Jednostki Organizacyjne > ZGK 
strona główna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie

ul. Rynek 13, 36-065 Dynów

tel. 0(...)16 652 16 06

 

Dyrektor Zakładu

Jacek Gierlach

 

Kierownik

Janusz Derda

 

Kierownik

Witold Bielec

 

Główna Księgowa

Wanda Pantoł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zwany dalej „Zakładem” utworzony został Uchwałą Nr XVIII/112/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku w wyniku połączenia:
    - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie; 
    - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie;
    - Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie;
w jeden zakład budżetowy .

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Zadania 

1. Do zadań Zakładu należy:
    - wywóz i utylizacja nieczystości stałych i płynnych
    - utrzymanie czystości ulic, placów i chodników,
    - utrzymanie cmentarzy komunalnych,
    - utrzymanie zieleni miejskiej,
    - gospodarka wodno – ściekowa,
    - gospodarka mieszkaniowa.
2. Oprócz działalności statutowej Zakład będzie prowadził działalność gospodarczą o profilu zbliżonym do działalności statutowej.
 

zobacz uchwałę tworzącą Zakład

zobacz Statut Zakładu

 

Zobacz:
 MOKiR .  Zespół Szkół .  Szkoła Podst. Nr 2 .  Przedszkole .  MOPS .  ŚDS .  ZGK . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
- MOKiR
- Zespół Szkół
- Szkoła Podst. Nr 2
- Przedszkole
- MOPS
- ŚDS
- ZGK
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &