15-09-2005
 Urząd Miasta > Jednostki Organizacyjne > Zespół Szkół 
strona główna

Zespół Szkół w Dynowie

ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 652 12 51

email: zs1dynow@op.pl

 

 

Dyrektor

 mgr Tadeusz Święs

 

Zastępca Dyrektora

mgr Lucyna Wandas

Zastępca Dyrektora

mgr Zbigniew Walus
W Zespole Szkół pracuje 59 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi.

W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum.

 

            Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 471 uczniów podzielonych na 20 klas. W Gimnazjum uczy się 425 uczniów w 14 oddziałach z Dynowa, Dąbrówki Starzeńskiej, Ulanicy, Huty Poręby i Siedlisk. Nauka odbywa się w 25 klasopracowniach, 2 salach komputerowych z dostępem do Internetu, sali gimnastycznej. Szkoła dysponuje również siłownią, stołówką szkolną, biblioteką oraz świetlicą.

W Zespole Szkół pracuje 53 nauczycieli. 49 ukończyło studia wyższe. 4 uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 40 posiada mianowanie, 7 jest nauczycielami kontraktowymi, a 2 to stażyści.

              W administracji pracuje 6 pracowników, którzy obsługują również Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Miejskie Przedszkole. Sprawy administracyjne można załatwić w godz. 800 – 1500, tel. 6521131. Sekretariat Zespołu Szkół czynny jest w godz. 800 – 1500, tel. 6521251. Sprawne funkcjonowanie szkoły byłoby niemożliwe bez 12 pracowników obsługi.
Staramy się być szkołą przyjazną, otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym, umożliwiającą uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, kulturalny, fizyczny, dążącą do ukształtowania rzetelnych, odpowiedzialnych, pełnych zapału młodych ludzi potrafiących swobodnie poruszać się we współczesnym świecie, zaplanować swoją przyszłość jednocześnie szanujących tradycje narodowe i rodzinne.
             W obecnym roku szkolnym 21 nauczycieli prowadzi bez wynagrodzenia zajęcia pozalekcyjne. Korzysta z nich 139 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 324 Gimnazjum.
             W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, Drużyna Harcerska, Szkolna Kasa Oszczędności, Uczniowski Klub Sportowy, Gimnazjalny Klub Europejski, wydawana jest gazetka szkolna. Prężnie działa Rada Rodziców, której przewodniczącą jest Pani Małgorzata Kochman.
               Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
               Uczniowie przy pomocy nauczycieli cyklicznie przygotowują uroczyste apele z okazji rocznic narodowych, świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Dnia KEN i Dnia Kobiet.
W każdym roku szkolnym w Zespole Szkół organizuje się liczne wycieczki oraz wyjazdy do kina i teatru.
             Szczegółowe informacje dotyczące pracy szkoły zawarte są na witrynie internetowej www.zs1.dynow.pl
 

 

 

Komunikaty i ogłoszenia

brak

 31-03-2003

 


 
 

Zobacz:
 MOKiR .  Zespół Szkół .  Szkoła Podst. Nr 2 .  Przedszkole .  MOPS .  ŚDS .  ZGK . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
- MOKiR
- Zespół Szkół
- Szkoła Podst. Nr 2
- Przedszkole
- MOPS
- ŚDS
- ZGK
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &