15-09-2005
 Urząd Miasta > Jednostki Organizacyjne > Szkoła Podst. Nr 2 
strona główna

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Bartkówka 105, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 652 11 61

email: sp2dynow@wp.pl
www: http://www.sp2.dynow.pl/

 

Dyrektor

mgr Wiesława Marszałek


Szkoła Podstawowa Nr 2 zatrudnia 13 nauczycieli.

        Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, stale doskonalący swój warsztat pracy.
        Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi w budynku szkolnym oraz salami lekcyjnymi, zastępczą salą gimnastyczną i kuchnią w budynku Domu Ludowego. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Znacznej poprawie uległy warunki lokalowe.
         Budynek szkolny został poddany gruntownemu remontowi. Wykonano wewnętrzne sanitariaty i wymieniono instalację elektryczną (1999r), podczas wakacyjnej przerwy w 2002r wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi, drzwi, parapety. Drobne prace remontowe przeprowadzono również w budynku Domu Ludowego (wymieniono drzwi, schody, w korytarzu ułożono płytki i boazerię).

W szkole działają:

  • koło informatyczne,

  • świetlica profilaktyczna,

  • Szkolne Koło PTTK,

  • Zespoły muzyczne,

  • Zespół teatralny,

  • Zespół taneczny.

        Każdy z uczniów może uczestniczyć w zajęciach, rozwijając swoje zainteresowania i pożytecznie spędzić czas. Uczniowie mający trudności w nauce uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i zawsze mogą liczyć na indywidualną pomoc ze strony nauczycieli.
Przy szkole działa świetlica profilaktyczna. Uczniowie biorą udział w zajęciach rekreacyjnych, konkursach, mogą również pod opieką nauczyciela odrabiać lekcję.
         Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem wielu uroczystości i imprez, prowadzi sklepik uczniowski, organizuje dyskoteki.
W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzysta 103 osoby.
W czasie ferii zimowych nauczyciele pełnią w szkole dyżury, a uczniowie przez 5 godzin dziennie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach.
W b.r. na zakończenie ferii zimowych wszyscy chętni uczniowie pod opieka nauczycieli mogli wziąć udział w kuligu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji.

        Aby zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, rozwijania zainteresowań i poszerzania wiadomości i umiejętności, organizowane są szkolne konkursy: plastyczne, czytelnicze i ortograficzne.
       Wszyscy bardzo chętnie uczestniczą w akcjach „Sprzątania Świata”, porządkując nie tylko najbliższe otoczenie szkoły, ale również nadbrzeże Sanu.
Szkoła prowadzi bogatą działalność artystyczną, wynikającą z kultury lokalnej i tradycji, szczególnie tutaj pielęgnowanej.

      Uczniowie pracujący w zespołach artystycznych przygotowują nie tylko programy na uroczystości typowo szkolne, takie jak:
-Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
-Święto Edukacji Narodowej,
-Dzień Matki,

ale uczestniczą również w uroczystościach środowiskowych oraz reprezentują szkołę w imprezach na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.


       Oprócz corocznych występów z okazji Dni Pogórza Dynowskiego, czy udziału w Szkolnych Prezentacjach Artystyczno-Kulturalnych SZPAK, członkowie zespołu teatralnego „Bajka” z powodzeniem prezentowali swoje umiejętności w XXX Podkarpackim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych (Strzyżów 2001), zespoły muzyczne i zespół teatralny wspólnie z kapelą ludową „Dynowianie” uczestniczyły w XII i XIII Wojewódzkim Przeglądzie teatrów Jasełkowych w Głogowie Małopolskim (2002r, 2003r – I wyróżnienie).

      Uczennica naszej szkoły uczestnicząc w konkursie „Każdy ma szansę na sukces” z udziałem piosenkarki Eleni (Rzeszów 2000) „wyśpiewała III miejsce.

    Szkoła w swoich działaniach wskazuje na potrzebę umacniania więzi międzyludzkich, poszanowania wartości kultury i tradycji lokalnej.
      Rada Rodziców czynnie uczestniczy w życiu szkoły, organizując m.in. zabawę noworoczną, „Dzień Dziecka”, funduje nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy społecznej, wpiera szkołę finansowo oraz udziela pomocy przy okazji wykonywanych w szkole prac.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami takimi jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Parafia Rzymskokatolicka, przynoszą pożądane efekty.
Tradycją stają się Spotkania Opłatkowe, w których od 1999r oprócz uczniów i ich rodziców uczestniczą również mieszkańcy ul. Bartkówka i zaproszeni goście.
Od 1999r „przybywa” na spotkania opłatkowe „Betlejemskie Światło Pokoju”, które po zakończeniu spotkania jego uczestnicy przenoszą do swoich domów.
       Dzień Dziadka i Babci z uroczystości typowo „szkolnej”, zamkniętej, szybko przeobraził się w imprezę środowiskową, dla wszystkich babć i dziadków, którzy w tym dniu mogą wspólnie spędzić czas na śpiewaniu kolęd i pastorałek, piosenek ludowych, czy zatańczyć przy muzyce kapeli ludowej „Dynowianie”.
     W maju 2002r szkoła wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, przy pomocy miejscowych organizacji, po raz pierwszy zorganizowała widowisko „światło-dźwięk” poświęcone Matce Bożej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska planujemy organizowanie ich co roku i mamy nadzieję, że staną się piękną majową tradycją.
Działania szkoły wspiera Miejski Ośrodek Kultury i rekreacji, który zawsze służy pomocą w organizacji różnorodnych imprez.

       Działalność SP Nr 2 w Dynowie jest rejestrowana w „Kronice”, wkrótce ukaże się na stronach internetowych.


Początki Szkoły Ludowej w Bartkówce

       "W gminie Bartkówce powstała nowo wybudowana szkoła dnia 18 sierpnia r. 1870 za staraniem gminy jak akt erekcyjny opiewa. Ówczesny właściciel śp. Ludwik de Zaręba Skrzyński darował raz na zawsze ogród w objętości 300 sążni w pobliżu dworu pod budynek szkolny i na rozmnażanie drzewek owocowych, aby dzieci korzystały z nauki ogrodnictwa."

        Tak rozpoczyna się ponad 100-letnia historia Szkoły Podstawowej w Bartkówce, obecnie S.P.Nr 2 w Dynowie.
Budynek, o którym wspomina fragment kroniki szkolnej przetrwał niezbyt długo, stał się zbyt ciasny, dlatego 21 stycznia 1887 r Rada Gminy podjęła uchwałę o kupnie ziemi, na której w przyszłości miał stanąć budynek szkolny.
        W roku 1888 przystąpiono do jego budowy, a 1 września 1889 r budynek został oddany do użytku.
Kronikarz zapisał:

        "Budynek szkoły postawiony na nieznacznem wzniesieniu, skąd prześliczny widok roztacza się dookoła, obejmuje obszerną salę naukową, dwa pokoje mieszkalne, kuchnię, spiżarnię, piwnicę, strych i sionkę. Od południowej strony przytyka do pomieszczenia kancelarya gminna i areszt".

         Takie były /wg. kroniki/ początki szkoły w Bartkówce. Początkowo była to szkoła jednoklasowa. Wkrótce okazało się, że jedno pomieszczenie na naukę nie wystarcza, ponieważ do szkoły uczęszczało bardzo dużo dzieci, np. w roku szkolnym 1908/09 "zapisało się 99 chłopców i 92 dziewczęta na naukę codzienną - a 34 chłopców i 34 dziewczęta na naukę dopełniającą".
Dlatego na potrzeby szkoły niezbędna stała się adaptacja kolejnych pomieszczeń.
Przez wszystkie lata swojej działalności szkoła była mocno związana ze środowiskiem lokalnym.
Społeczeństwo Bartkówki interesowało się życiem szkoły, wspierało jej działania, co potwierdzają zapisy w kronice szkolnej, prowadzonej od roku 1870.
W czasie II wojny światowej, mimo trudnej sytuacji szkoła prowadziła swoją działalność.
       Pierwsze lata powojenne też nie były łatwe. Rok szk. 1945/46 rozpoczął się spokojnie, ale w nocy z 3 na 4 października 1945 r Bartkówka została spalona. Mieszkańcy wsi schronili się w Dynowie, budynek szkolny cudem ocalał, ale został bardzo mocno zniszczony. W 1948 r udało się częściowo odbudować budynek i rozpoczęła się nauka.
        Mimo trudnych lat, jakie nastąpiły po wojnie, mieszkańcy Bartkówki zaczęli planować budowę nowej szkoły. W 1959 r powstał Komitet Budowy Szkoły, który zaczął czynić starania o uzyskanie działki.
         W tym samym roku przystąpiono do budowy mostu na Sanie, a ponieważ wiele prac miało być wykonane społecznie, budowę szkoły odłożono na przyszłość.
Temat rozbudowy szkoły poruszany był jeszcze wielokrotnie, niestety, jak dotąd bezskutecznie.
 

Z Kroniki Szkoły ...

 

„Każdy ma szansę na sukces” – pamiątkowe zdjęcie z Eleni – Rzeszów 30. XI. 2000r.

 

19 grudzień 2000r. – przedstawiciele S.U. przed siedzibą Komendy Hufca w Rzeszowie z „Betlejemskim Światłem Pokoju”.

 

11 maj 2002 – widowisko plenerowe przy Kościele p.w.św. Bartłomieja w Bartkówce.
 


Zespół taneczny na jubileuszu 15 – leciu „Wesołych Nutek” – 23.06.2002r.
 


Zespół wokalny „Wesołe Nutki” 23.06.2002r.

 

Spotkanie opłatkowe –20 XII 2002 z udziałem Burmistrz Miasta mgr Anną Kowalską.

 

19. 01. 2003r – Katedra Przemyska. Pamiątkowe zdjęcie po wspólnym występie dzieci
i kapeli ludowej „Dynowianie” w Przemyślu
 


22.01.2003r. – Wspólny występ „Wesołych Nutek” i kapeli „Dynowianie” z okazji Dnia Seniora – 22.01.03
 

Dzień Seniora 2003r.

 


22. 01. 2003r – Dzień Seniora.
 

 

 

 

 

 

Komunikaty i ogłoszenia

brak

31-03-2003


 

 

 

Zobacz:
 MOKiR .  Zespół Szkół .  Szkoła Podst. Nr 2 .  Przedszkole .  MOPS .  ŚDS .  ZGK . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
- MOKiR
- Zespół Szkół
- Szkoła Podst. Nr 2
- Przedszkole
- MOPS
- ŚDS
- ZGK
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &