15-09-2005
 Informator > Linki 
strona główna
Urzędy Marszałkowskie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego http://www.umwd.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://www.kuj-pom.mw.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego http://www.lubelskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego http://www.lubuskie.pl, http://www.sejmik.gorzow.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego http://www.mazovia.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego http://www.umwo.opole.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego http://www.podkarpackie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego http://www.sejmik.bialystok.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://www.silesia-region.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego http://www.sejmik.kielce.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego http://www.wm.mw.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego http://www.wielkopolska.mw.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego http://www.westpomeranian.com.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego http://www.woj-pomorskie.pl
Instytucje rządowe
Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii http://www.att.gov.pl
Głowny Urzad Statystyczny http://www.stat.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.nfosigw.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast http://www.umirm.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl
Pełnomocnik Rzadu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej http://www.ukie.gov.pl/cona/index.htm
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi http://www.unfe.gov.pl
Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Sejm i Senat
Sejm http://www.sejm.gov.pl
Senat http://www.senat.gov.pl
Związki i Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin http://www.srgg.org.pl
Polski Samorząd Terytorialny http://www.selfgov.gov.pl
Śląski Związek Gmin i Powiatów http://www.zggspm.org.pl
Związek Gmin Wiejskich RP http://www.zgwrp.org.pl
Serwisy internetowe
Wortal tematyczny eGov.pl - dostarczanie informacji z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz systemów zarządzania wiedzą stosowanych w administracji publicznej. http://www.egov.pl
 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
·Sport i rekreacja
·Kultura i rozrywka
·Kalendarz imprez
·Oświata
·Opieka medyczna
·Telefony alarmowe
·Przydatne adresy i telefony
·Akty prawne
·Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej
·Sieć dróg miasta Dynów
·Linki
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &