15-09-2005
 Informator > Kultura i rozrywka 
strona główna

Kultura i Rozrywka

 

        Upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie Miasta Dynowa zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji,  szkoły podstawowe oraz średnie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, artyści indywidualni oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

 

         Szkoły skupiają uzdolnioną młodzież w kołach zainteresowań i zespołach. Tradycje kultywuje Chór AKORD (20 lat działalności), Kapela DYNOWIANIE, Kabaret NASZ (5 lat działalności), Zespół Tańca Ludowego, Orkiestra Dęta OSP (80 lat działalności), Zespół Muzyczny "Wesołe Nutki", Zespół piosenki i ruchu, Teatr dziecięcy, Izba Regionalna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, Teatr dziecięcy, Rzeźbiarz Bogusław Kędzierski.

Największe imprezy kulturalne:

 • Dni Pogórza Dynowskiego (3-6 lipiec),

 • Dynowskie Sobótki, oraz II Konkurs Piosenki Turystycznej (22,23 czerwiec),

 • Pożegnanie wakacji (23 sierpień),

 • „SZPAK” Przegląd szkolnych zespołów artystycznych (11 maj),

 • Pogórzańska Nuta - Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych  (18 maj),

 • Podkarpacka Tęcza (kwiecień),

 • II Plener malarski – "Dynów z Lotu Ptaka" (20 październik),

 • Dynowski Konkurs Kolęd i Pastorałek (styczeń),

 • oraz wiele imprez, koncertów oraz występów towarzyszących.

ZESPÓŁ CHÓRALNY „AKORD”

 

Chór AKORD - 20 lat działalności           Zespół chóralny „AKORD” powstał w roku 1981 na fali bardzo aktywnego w tym czasie ruchu solidarnościowego, złożonego między innymi zasłużonych dla terenu Dynowa działaczy kulturalno – oświatowych. Pierwszy koncert chóru to udział w poświęceniu Sztandaru dla miejscowego NSZZ „Solidarność” w dniu 15 września 1981 roku. Po tym udanym zresztą występie chór przystąpił do bardzo intensywnej pracy, i mimo stanu wojennego i obaw czy dojdzie do skutku występ, przygotowywał razem z zespołem teatralnym widowisko „Betlejem polskie” Lucjana Rydla. Do premiery tego widowiska doszło a chór w składzie 30-tu osób był wykonawcą partii aniołów, pasterzy, królów i innych postaci historycznych a także pastorałek i starych przepięknych polskich kolęd. Widowisko w Dynowie i prawie w całym byłym województwie przemyskim zespół przedstawił 26 razy od końca grudnia 82 do końca stycznia 83.
           A potem to już rok rocznie nowy program wspólnie z teatrem amatorskim między innymi montaż „Myśląc o Ojczyźnie” z którym uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Scenicznych OSP.
Następnym wyzwaniem były próby a potem bardzo udane spektakle „Misterium Męki Pańskiej” którego premiera odbyła się 15 kwietnia 1984 roku. Spektakl powtarzano wielokrotnie.
           Od tego czasu chór uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych Dynowa i województwa – czy to kościelnych czy świeckich – i tak: w 1985 roku brał udział w X Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej, dochodząc do szczebla ogólnopolskiego – za każdym razem z nowym programem uczestniczył w organizowanym przez WDK Przemyśl „Pokazie dorobku gmin” – „...dziękuje za znakomity program prezentowany przez wasz zespół...” – cytat z wpisu do kroniki chóru, podpisany przez wojewodę przemyskiego – rok 1993.
          Chór uczestniczył we wszystkich imprezach kościelnych i świeckich a to między innymi w: obchodach świąt narodowych tj. Rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3-Maja, Odzyskania Niepodległości 11 listopada i to od połowy lat 80-tych, w otwarciu wszystkich ważniejszych dla Dynowa i okolic instytucji, zakładów, w poświęcaniu sztandarów, w obchodach Złotych Godów, w Dniach Dynowa.
         Chór organizuje wieczory kolęd, pieśni popularnych, towarzyskie biesiady, spotkania           z piosenką.
W chwili obecnej chór „AKORD” liczy 32 osoby, ma w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, religijne, popularne, okazjonalne i jest w trakcie przygotowań programu jubileuszowego „Dwadzieścia lat śpiewania”
W roku 2002 Chór „AKORD” obchodził swoje 20-lecie.
          Chór „AKORD” jest zespołem skupiającym ludzi dla których udział w zajęciach, koncertach to sposób na spędzanie wolnego czasu, to robienie tego co ukochali. Podstawą moralną działalności chóru jest udział w tym co się dzieje „w moim mieście” i „ dla mojego miasta” czyli dla Mojej Małej Ojczyzny.
         W chwili obecnej chór „AKORD” działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury        i Rekreacji w Dynowie i od 20 lat prowadzony jest przez Pana Andrzeja Kędzierskiego.

 

KAPELA „DYNOWIANIE”

 

Kapela Dynowianie - II Dynowskie Dożynki na Zasaniu          Dynów to małe miasteczko położone na Pogórzu Dynowskim nad rzeką San w powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim. Pogórze Dynowskie ciągnie się w kierunku Bieszczadów, zachęcając wszystkich przybyszów do wspaniałych wypraw turystycznych, szlakami lądowymi lub drogą wodną.
          Z tych malowniczych stron wywodzi się Kapela Ludowa „Dynowianie” która powstała przy Miejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dynowie w styczniu 2000 roku. Jej założycielem był mgr Antoni Dżuła. Obecnie kierownikiem muzycznym zespołu jest Krzysztof Kut.

Skład osobowy kapeli:

1. Bożena Idziniak - śpiew
2. Grażyna Malawska - śpiew, Dyr. MOKiR Dynów
3. Grzegorz Pawłowski - skrzypce, śpiew
4. Franciszek Karaś - skrzypce
5. Jerzy Chudzikiewicz - klarnet
6. Kazimierz Prokop - klarnet
7. Andrzej Krasnopolski - cymbały
8. Kamil Krasnopolski - cymbały
9. Roman Bielec - akordeon
10. Janusz Paszko - bas

Akustykiem kapeli jest Jerzy Chudzikiewicz.

Nagrania Plenerowe dla TVP Rzeszów          Kapela ludowa „Dynowianie" ma na swym koncie już wiele znaczących koncertów, nie tylko na imprezach organizowanych na terenie Pogórza Dynowskiego ale także poza granicami woj. podkarpackiego. Do znaczących koncertów kapeli należy zaliczyć między innymi udział w:

 • Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości w Medyce,

 • Targach Spółdzielczości           w Kielcach – wrzesień 2000      i 2001,

 • XIX i XX Spotkaniu Cymbalistów w Rzeszowie (wyróżnienie) grudzień 2000 (I miejsce) grudzień 2001,

 • Koncercie laureatów w I Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdroju – grudzień 2000 (II miejsce) październik 2001,

 • XXXV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą czerwiec 2001 (wyróżnienie dla duetu cymbalistów),

 • XXXVI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków ludowych w Kazimierzu n/Wisłą     2002 r. 2 nagroda dla duetu cymbalistów,

 • Nagraniach dla Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów,

 • Corocznych obchodach Dni Pogórza Dynowskiego lipiec,

 • Innych różnorodnych imprezach środowiskowych, zarówno świeckich jak i religijnych.

 • Wielokrotnie Kapela występowała w zaprzyjaźnionych miastach Słowacji i Ukrainy.

Koncert Kapeli XXXVIII Dni Pogórza      

 

        Kapela ludowa „Dynowianie” pracuje intensywnie nad coraz wyższym poziomem artystycznym i nad nowym programem koncertowym. Dzięki działalności i zaangażowaniu osób „czujących” muzykę ludową, folklor i twórczość ludowa Pogórza Dynowskiego ma szansę przetrwania    i dalszego rozwoju.
 

 

 

 

 

 

Kontakt z zespołem
Kapela Ludowa „Dynowianie”
Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie.
ul. Ks. J. Ożoga 10
36 – 065 Dynów
tel. 0(...)16 65 21 806
kom. 0 606 83 57 62, kom. 0 606 83 57 97

 

Zobacz:
 Amatorski Zespół Teatralny . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
·Sport i rekreacja
·Kultura i rozrywka
- Amatorski Zespół Teatralny
·Kalendarz imprez
·Oświata
·Opieka medyczna
·Telefony alarmowe
·Przydatne adresy i telefony
·Akty prawne
·Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej
·Sieć dróg miasta Dynów
·Linki
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &