15-09-2005
 Przetargi 
strona główna
Ogłoszenie o zamówieniu RG.I.341/5/05
2005-09-30
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów ul. Rynek 2; tel. 016 6521093; fax. 016 6521093; e-mail: urzad_miasta@dynow.pl ogłasza przetarg na zamówienie, którego przedmiotem jest: ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RG.I.341/4/05
2005-09-05
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów ul. Rynek 2; tel. 016 6521093; fax. 016 6521093; e-mail: urzad_miasta@dynow.pl ogłasza przetarg na zamówienie, którego przedmiotem jest: 1) Wykonanie dokumenta  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RG.I.341/3/05
2005-08-17
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów, ul. Rynek 2; tel./fax 0-16 6521093; ogłasza przetarg na roboty budowlane: p.n.: "Transgraniczna ochrona środowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II" budowa kolektorów sanitarnych,gr  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RG.I.341/2/05
2005-08-12
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów, ul. Rynek 2; tel./fax 0-16 6521093; ogłasza przetarg na zamówienie: dostawę - zakup samochodu osobowego do celów służbowych - rok produkcji 2005.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RG.I.341/1/05
2005-05-12
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Igioza w Dynowie km 0+000 -km 0+560 - etap I   ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie
2005-05-11
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie   ...więcej

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert
2005-04-06
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych z zakresu  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 32
następne


Z życia

Aktualności
Przetargi
·Sprzedaż nieruchomości
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &