15-09-2005
 Informator 
strona główna
Prezentacja Dynowa w skrócie

        Dynów położony jest w dolinie Sanu na wysokości 250-270 m n.p.m. Pogórze, na którym znajduje się miasteczko przyjęło nazwę Pogórza Dynowskiego. Pogórze jest mezoregionem w polskich Karpatach i ma około 100 km. rozciągłości równoleżnikowej sięgającej od doliny Wisłoki do wschodniej granicy państwa.
        Dynów liczący sobie ponad 6000 mieszkańców, to jedyna miejscowość Pogórza, która posiada prawa miejskie. Spełnia on ogromną rolę w gminie i okolicy. Jest bowiem miejscem zaopatrzenia dla mieszkańców wsi wchodzących do dynowskiej gminy oraz miejscowości geograficznej i historycznej Dynowszczyzny, będących dziś w granicach gmin ościennych. Jest dla nich najbliższym ośrodkiem miejskim w okolicy.
        Miasto to stanowi często dla okolicznej ludności jedyne miejsce zatrudnienia, nauki dla młodzieży, ośrodek życia kulturalnego i więzła komunikacyjnego.Są tu takie zakłady jak: Trans - Stal, Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielnia Inwalidów, Trak (obróbka drewna).
        Minione dziesięciolecia były okresem wieku inwestycji. Szczególnie zwrócono na inwestycje proekologiczne. Została wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz powstały wysypiska odpadów – co pozwala zachować poziom czystości rzeki San. Dbałości o ochronę środowiska służy też gazyfikacja miasta. Na bieżąco dba się o estetykę miasta, co rzuca się w oczy przybyłym z zewnątrz.
        Dynów posiada także wiele placówek oświaty. Są to: Przedszkole, dwie szkoły podstawowe, Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych. Ta ostatnia placówka posiada duży wybór kierunków kształcenia: technikum handlowe, odzieżowe, mechaniczne, posiada też liceum profilowane o profilach: zarządzanie informacją, kreowanie ubiorów oraz zasadniczą szkołę zawodową o specjalności - mechanik pojazdów samochodowych.
        Dynów posiada też inne placówki służące mieszkańcom zarówno miasta jak i gminy. Są to: Przychodnia Zdrowia, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Pogotowie ratunkowe, komisariat Policji, Pogotowie gazowe, Pogotowie energetyczne, Państwowa Straż Pożarna.
        W trosce o potrzeby miejscowej społeczności zostały wybudowane lub wyremontowane Domy Strażaka, Dom Spokojnej Starości, Dom Dziecka, Środowiskowy Dom Samopomocy.
        W mieście kwitnie życie kulturalne skupiające się w wymienionych placówkach tj.: Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Domy Strażackie OSP oraz szkoły. Wśród działających zespołów artystycznych warto wymienić Orkiestrę Dętą OSP o bogatej, blisko już wiekowej historii, teatr amatorski na wysokim poziomie, o dużych kondycjach i bogatym dorobku oraz chór uświetniający liczne imprezy. Najlepszym dowodem ambicji kulturalnych miasta są organizowane corocznie już od 37 lat Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego nawiązujące do bogatych tradycji i kultury ludowej tego terenu.
        Dynów to też miasto bogate historycznie, możemy poszczycić się pięknym zabytkowym kościołem, zabytkowymi kapliczkami przydrożnymi, stylowymi kamieniczkami, stojącym w rynku pomnikiem Władysława Jagiełły. Atrakcją turystyczną jest także kursująca na trasie Dynów – Przeworsk kolejka wąskotorowa.
        Dynów to miasto bogate w różnego rodzaju atrakcje.Jego potencjalne walory to malownicze położenie geograficzne, rzeka San, nieskażone środowisko przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te podnosi ponadto bogata historia. Oprócz walorów turystycznych Dynów stwarza dogodne zaplecze dla inwestorów, również zagranicznych.

                Zapraszamy zatem do odwiedzania naszego miasta i do wszechstronnej współpracy!


 

Zobacz:
Sport i rekreacja . Kultura i rozrywka . Kalendarz imprez . Oświata . Opieka medyczna . Telefony alarmowe . Przydatne adresy i telefony . Akty prawne . Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej . Sieć dróg miasta Dynów . Linki . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
·Sport i rekreacja
·Kultura i rozrywka
·Kalendarz imprez
·Oświata
·Opieka medyczna
·Telefony alarmowe
·Przydatne adresy i telefony
·Akty prawne
·Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej
·Sieć dróg miasta Dynów
·Linki
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &