15-09-2005
 Informator > Akty prawne 
strona główna
Akty prawne
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie budowania Biuletynu Informacji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Ustawa o zamówieniach publicznych
Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawy o gospodarce komunalnej
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa - Kodeks Cywilny
Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa - Kodeks Pracy
Kodeks Spółek Handlowych
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o ochronie konkurencji
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa - Kodeks Karny
Ustawa Kodeks karny skarbowy
Ustawa Prawo działalności Gospodarczej
 
 

Zobacz:
 Ustawa o Samorządzie Gminnym . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
·Sport i rekreacja
·Kultura i rozrywka
·Kalendarz imprez
·Oświata
·Opieka medyczna
·Telefony alarmowe
·Przydatne adresy i telefony
·Akty prawne
- Ustawa o Samorządzie Gminnym
·Rozkład jazdy kolejki wąskotorowej
·Sieć dróg miasta Dynów
·Linki
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &