15-09-2005
 Rada Miasta > Plan Pracy Rady Miasta > Plan Pracy Rady Miasta 2003 
strona główna

Plan pracy Rady Miasta Dynowa na 2003 rok.
1. Uchwalenie budżetu miasta Dynów na 2003 rok
– planowany termin sesji: marzec;

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok i podjęcie uchwały absolutoryjnej.
– planowany termin sesji: kwiecień;

3. Ocena działalności zakładów i jednostek budżetowych.
– planowany termin sesji: maj;

4. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę
zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową.
– planowany termin sesji: czerwiec;

5. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynowa za I półrocze 2003
roku.
– planowany termin sesji: sierpień;

6. Wskazówki do opracowania budżetu miasta Dynów na 2004 rok.
– planowany termin sesji: wrzesień;

7. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej na 2004 rok, wraz z
objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
– planowany termin sesji: do 15 listopada;

8. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego obowiązujących
w 2004 roku.
– planowany termin sesji: listopad/grudzień;
 

Zobacz:
 Plan Pracy Rady Miasta 2003 .  Plan Pracy Rady Miasta 2004 .  Plan Pracy Rady Miasta 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
- Plan Pracy Rady Miasta 2003
- Plan Pracy Rady Miasta 2004
- Plan Pracy Rady Miasta 2005
·Plany Pracy Komisji
·Uchwały Rady Miasta
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &