15-09-2005
 Rada Miasta > Plan Pracy Rady Miasta > Plan Pracy Rady Miasta 2004 
strona główna

Plan pracy Rady Miasta Dynowa na 2004 rok

L.p.

Tematyka obrad sesji

Termin sesji

1.

Przyjęcie planów pracy Rady Miasta oraz stałych Komisji na 2004 rok

 luty

2.

1/ Uchwalenie budżetu miasta Dynów na 2004 rok

2/ Przyjęcie strategii rozwoju miasta Dynów na lata 2004 - 2008

 

marzec

 3.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i podjęcie uchwały absolutoryjnej

 

kwiecień

4.

Ocena działalności placówek oświatowych i kulturalnych

maj

5.

Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową

czerwiec

6.

Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005

sierpień

7.

Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynowa za I półrocze 2004 roku

 

wrzesień

8.

1/ Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  gminy miejskiej

2/ Ocena działalności ZGK, MOPS i ŚDS

październik

9.

Sesja uroczysta z okazji 86 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopad

10.

Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego obowiązujących w 2005 roku

grudzień

 

Zobacz:
 Plan Pracy Rady Miasta 2003 .  Plan Pracy Rady Miasta 2004 .  Plan Pracy Rady Miasta 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
- Plan Pracy Rady Miasta 2003
- Plan Pracy Rady Miasta 2004
- Plan Pracy Rady Miasta 2005
·Plany Pracy Komisji
·Uchwały Rady Miasta
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &