15-09-2005
 Aktualności 
strona główna

Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Miasta Dynowa
2005-06-22
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXVI sesji Rady Miasta dnia 23 czerwca 2005 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXXIV i XXXV (nadzwyczajnej) sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał podjętych na XXXIV i XXXV (nadzwyczajnej) sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP w 2005 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów przedszkolu miejskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap II i III w Dynowie”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2005 rok.
 17. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamkniecie sesji.

  Przewodniczący Rady Miasta
  Zygmunt Frańczak


powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &