Motto:

„Ta ziemia pachnie chlebem i potem

 i jasna jest od słońca(...).

 Karta tej ziemi

 jest ciągle otwarta

 jak dłoń...”

                        Wojciech Kawiński

 

 

 

ŚWIĘTO PODKARPACIA

w  Zespole  Szkół Zawodowych

w Dynowie

 

 

            10 kwietnia 2003 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stał się gospodarzem pięknej imprezy – III edycji konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „ Barwy czterech kultur Podkarpacia – polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i ormiańskiej”. Zamierzeniem organizatorów było zainteresowanie barwną jak tęcza kulturą Podkarpacia, kształtowanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury innych narodów, a także gromadzenie doświadczeń niezbędnych do współpracy w ramach Unii Europejskiej. Do zmagań konkursowych zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego(w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej i literacko – krajoznawczej), oraz uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej).

Patronat nad imprezą sprawowali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Dynowa, Wójt Gminy Dynów, Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Turniej został przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych. Wzięło w nim udział 15 szkół( 7 szkół ponadgimnazjalnych i 8 gimnazjów). Rywalizowało 164 uczniów  przygotowanych przez 37 nauczycieli.

         Do konkursu plastycznego należało przygotować wykonane różnymi technikami prace powiązane tematycznie z hasłem konkursu :  ”Barwy czterech kultur Podkarpacia – polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i ormiańskiej”. Na konkurs nadesłano ponad 130 prac wykonanych przez 100 uczestników. Konkursowe jury w składzie: pani Anna Nowicka – Hardulak – plastyk, pani Grażyna Stojak – historyk sztuki i pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz po długich i burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców. Byli nimi:

 

I miejsce  Tomasz Radoń  - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,

II miejsce Dominika Drewniak – Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu,

III miejsce Sabina Wojtowicz – Zespół Szkół w Dynowie,

 

Burmistrz Miasta Dynowa Anna Kowalska - rozdanie nagródWyróżnienia Burmistrza Dynowa:

Magdalena Hadam - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,

Ewelina Szałęga - Zespół Szkół w Dynowie,

Justyna Kocyło- Zespół Szkół nr 2 w Harcie,

Ewelina Krasnopolska - Zespół Szkół w Dynowie,

Kamila Kośmider - Zespół Szkół w Dynowie,

Bartłomiej Kędzierski – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

 

Wyróżnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie:

Bartosz Ruszel –  Gimnazjum w Niebocku,

Anna Nowak – Gimnazjum w Nienadowej,

Seweryn Sanek – Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie,

 

Wyróżnienia Zastępcy Burmistrza Dynowa:

Karolina Cyparska – Gimnazjum w Dydni,

Magdalena Łać – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu,

Agnieszka Siry – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Wyróżnienia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z Przemyśla:

Ksenia Borowik - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu,

Agnieszka Kiełbasa - Zespół Szkół w Dynowie,

Magdalena Niedzielska – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,

Małgorzata Bajda - Zespół Szkół w Dynowie,

Agata Bajda - Zespół Szkół w Dynowie,

Agnieszka Jurasińska - Zespół Szkół w Dynowie,

Tomasz Niemiec – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,

Dorota Kibała – Gimnazjum w Dydni,

Agnieszka Twardak – Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu,

Bożena Serwin – Gimnazjum w Nienadowej,

 

Wyróżnienia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu:

Edyta Uryć – Zespół Szkół nr 2 w Harcie ,

Magdalena Podczaszy – Gimnazjum w Niebocku,

Paweł Majka –  Zespół Szkół – Rolnicze  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie,

Lucyna Woźniak – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie,

Magdalena Bieszczad – Zespół Szkół w Błażowej.

 

Wręczenie nagród przez Starostę Rzeszowskiego Pana Stanisława Ożoga         W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej należało zaprezentować jeden tekst poetycki lub sceny z utworów epickich czy dramatycznych Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry lub Juliana Przybosia albo twórców pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, czy ormiańskiego. Obok klasycznych recytacji pojawiły się także bardzo etiudy teatralne, ujawniające nie tylko umiejętności techniczne występujących, ale i prawdziwe aktorstwo. Komisja konkursowa w składzie:

Pani Grażyna Malawska – dyrektor MOKiR w Dynowie, pani Helena Nosal – pracownik UG w Dynowie, pan Rajmund Jarosz – aktor Teatru Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie  podkreślając wysoki poziom prezentacji przyznała w grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 

I miejsce Stanisław Wiater - Zespół Szkół – Rolnicze  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie,

II miejsce Jakub Cygan,  - Zespół Szkół – Rolnicze  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie,

                  Marcin Kotlarczyk

III miejsce Renata Kędzierska - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Wyróżnienia Burmistrza Dynowa:

Katarzyna Staszczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Dominik Piejko           

Dominika Gdyczyńska - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

w grupie gimnazjów :

Ewa Maszczak  - Gimnazjum w Dubiecku,

Agnieszka Jurasińska – Zespół Szkół w Dynowie

Aneta Kogut – Gimnazjum w Dydni

 

Wyróżnienia Burmistrz Dynowa

Małgorzata Cieśla Zespół Szkół nr 1,w Bachórzu,

Andrzej Kopczak  

Barbara Mazur   Gimnazjum w Niebocku

Głubisz Ewelina

 

Mali Ormianie podczas występu         W kategorii literacko – krajoznawczej zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu lub folderu stanowiącego reklamę turystyczną i eksponującego świadectwo tolerancji i współistnienia różnych kultur na terenie Podkarpacia. Komisje konkursową stanowili: pani Grażyna Stojak – historyk sztuki, pani Dorota Zahel – historyk sztuki, pan Marcin Tupaj – podinspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. Przyznano:

 

I miejsce Radosław Rachwalski

II miejsce Alicja Kiełbasa  Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce Czesław Śliwiński

 

 

 

 

Wyróżnienia Burmistrza Dynowa:

Stanisław Potoczny Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Przemysław Irzyk

 

Wyróżnienia Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego z Przemyśla:

Katarzyna Mol  - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Justyna Pustelnik

Joanna Misiewicz  Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Grzegorz Kwasiżur

Justyna Wrotniak

 

         Organizatorzy zadbali by zaskoczyć swych gości. Zainscenizowano klasę z okresu międzywojennego. Wyposażono ją w stare sprzęty, pomoce naukowe, podręczniki i dokumentację szkolną. W gromadzeniu materiału ekspozycyjnego uczestniczyło ponad 480 uczniów. Wystawę zatytułowano: klasa wielu narodów. Prócz tego we współpracy z młodzieżą przygotowano gazetki tematyczne, miedzy innymi -   barwy czterech kultur w architekturze Podkarpacia, malarstwo zbliża narody, Podkarpacie w literaturze czterech narodów, historia Żydów na starej widokówce, klasa starej daty – wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, stroje czterech narodów Podkarpacia, przysmaki „czterech kuchni”, historia szkolnictwa na ziemi dynowskiej, historia mieszkańców Dynowa – Polacy, Żydzi, Ukraińcy, historia szkoły, idea naszego konkursu w opiniach znanych, ważnych i cenionych ludzi. Atrakcyjnymi były ekspozycje kultury ukraińskiej (stroje, ceramika, wycinanka, rzeźba, pisanki, grafika), żydowskiej( tora, rzemiosło artystyczne, wycinanki), ormiańskiej (rzemiosło artystyczne) i polskiej (hafty, rzeźba, ceramika, stroje). Tradycyjnie już przygotowano wystawę prac dyplomowych uczniów, rzeźby pana Bogusława Kędzierskiego i ikon pana Marka Fary. Porównując z poprzednimi edycjami konkursu tegoroczna miała jeszcze bogatszą oprawę wystawienniczą, o czym najlepiej świadczy fakt, że gabloty umieścić należało w sali gimnastycznej, łączniku, auli, dwóch salach lekcyjnych, trzech korytarzach i w izbie tradycji.

Grupa Teatrala ANTRAKT w przedstawieniu - „Wesele w Tuniejadówce, czyli sen o pewnym miasteczku”           Ze względu na temat i charakter tegorocznego konkursu gala została wzbogacona o część popularno – naukową – wykład pracownika naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr. Wacława Wierzbieńca, na temat: „ Dzieje i kultura Żydów polskich ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Dynowa”.

          W programie artystycznym znalazły się: występ Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej ANTRAKT zatytułowany - „Wesele w Tuniejadówce, czyli sen o pewnym miasteczku”, koncert kapeli Dynowianie, zespołu bandurzystów i flecistów z szkoły ukraińskiej ZSO nr 2 w Przemyślu oraz zespołu „Połoniny” z Rzeszowa.

           Organizatorzy poprosili o wyrażenie opinii o idei tegorocznej edycji konkursu znane i cenione osoby. Zaszczytem dla szkoły była bardzo pochlebna ocena tego przedsięwzięcia wypowiedziana przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zespołu Bandurzystów i Flecistów ze Szkoły Ukraińskiej ZSO nr 2 w Przemyślu         Podsumowaniem imprezy stała się uroczysta gala, na którą zaproszono znakomitych gości: władze Starostwa Powiatowego na czele ze Starostą Rzeszowskim panem Stanisławem Ożogiem, władze miasta na czele z Burmistrz Dynowa panią Anną Kowalską, Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Wojewódzkiego pana Jarosława Reczka , Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na czele z dyrektorem panem Mariuszem Olbromskim Urząd Gminy w Dynowie , radnych powiatowych, radnych miasta Dynowa, sympatyków szkoły, animatorów życia kulturalnego, sponsorów. Punktem kulminacyjnym stało się ogłoszenie wyników i wręczenie cennych nagród.

 

 

           

 

Zespół Muzyczny „Połoniny” z Rzeszowa          Grono sympatyków, dzięki współpracy z którymi konkurs mógł się odbyć w tak atrakcyjnej formie znacznie się powiększyło. Dołączyli do niego: Muzeum Historyczne w Sanoku, Skansen w Sanoku, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie, szkoła ukraińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu, Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Zespół Szkół nr 3 w Łubnie, Zespół Szkół w Dynowie, Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, aktorzy Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

              Organizatorzy konkursu zdając sobie sprawę, że kształtują osobowość młodych Polaków, przyszłych obywateli zjednoczonej Europy, dbają o to, by nie odczuwali oni kompleksów z powodu mieszkania w małym środowisku, lecz  w specyfice regionu widzieli pełnię jego bogactwa kulturowego, mogącego stanowić dla wszystkich Europejczyków prawdziwy walor.

              Cieszy fakt, że rosnące zainteresowanie tą imprezą spowodowało nadanie w obecnym roku kategorii plastycznej zasięgu wojewódzkiego.

<--Wstecz

 

 

Szkoły, które wzięły udział w  III edycji konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem

„Barwy czterech kultur – polskiej, ukraińskiej, żydowskiej  i ormiańskiej”

 

Lp.

Nazwa szkoły

Dyrektor

Adres szkoły

Telefon

GIMNAZJA

1.

Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu

Józef              Stolarczyk

36- 068 Bachórz  zslbachorz@wp.pl

016 652 30 11

2.

Zespół Szkół nr 2 w Harcie

Krzysztof        Kędzierski

36- 067 Harta harta@poczta.wp.pl

016 652 17 66

3.

Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

Grażyna         Spryszak

35- 065 Dynów  lubno@skola3.pl

016 652 10 39

4.

Zespół Szkół  w Dynowie

Stanisław       Sienko

35- 065 Dynów , ul. Szkolna

016 652 12 51

5.

Gimnazjum w Dubiecku

Kazimierz       Babiś

37-750 Dubiecko

016 651 11 00

6.

Gimnazjum w Dydni

Zofia               Morajko

36-204 Dydnia

013 430 35 50

7.

Gimnazjum w Niebocku

Bożena Chorążek

26-208 Niebocko

013 43 958 30

8.

Gimnazjum w Nienadowej

Wiesław         Bembenek

37-750 Dubiecko

016 651 21 10

 SZKOŁY ŚREDNIE POWIATU RZESZOWSKIEGO

1.

Zespół Szkół w Błażowej

Stefania         Dyło

36- 030 Błażowa ,

 ul. Armii Krajowej 7A

lobaz@intertele.pl

www.szkoly.itl.pl/loblaz/

017 229 70 63

2.

Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Maria              Radoń

36-065 Dynów , ul.1 Maja 17

lodyn9@poczta.onet.pl

www.republika.pl/lodyn9/

016 652 10 77

3.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie

Maria              Kuźniar

35-959 Rzeszów  2 , Miłocin 360

zeszarop@poczta.onet.pl

017 856 33 59

4.

Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie

Janusz            Jakubek

36-071 Trzciana  191

centrum_trzciana@poczta.onet.pl

www.rcku.trzciana.prv.pl

017 851 40 77

5.

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Stanisław        Tymowicz

ul. Polna 3  , 36 – 065 Dynów

dynowzsz@poczta.onet.pl

www.zsz1dynow.republika.pl

016 652 10 45

 SZKOŁY ŚREDNIE POZOSTAŁE

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie

Anna              Bazan

38-400 Krosno , ul. Szpetnara 9

zsznr2_krosno@poczta.onet.pl

013 432 23 19

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 2 w Przemyślu

Piotr               Pipka

37 – 700 Przemyśl , ul. Smolki 10

016 678 53 47

 


 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa