21- 23 kwiecień 2005 r

II Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Błękitny San”

         
            W dniach 21-23 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkół w Dynowie odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Błękitny San". W konferencji wzięło udział ponad 180 uczestników: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych m.in. Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Julian Ozimek – Wice Marszałek Województwa, Mirosław Karapyta - Wice Marszałek Województwa, Jan Kurp – Wojewoda Podkarpacki, Zygmunt Błaż – Starosta Powiatu Brzozowskiego, Janusz Draguła – Wice Starosta Powiatu Brzozowskiego, Tadeusz Błaszczyszyn – Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Bogusława Osiadacz – Kierownik Inspektoratu w Przemyślu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Daniel Kozdęba - Wice Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin współpracujących m.in. Edward Rogala Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Jacek Zając - Wójt Gminy Zagórz, Józef Wójcik - Z-ca Burmistrza Miasta Ulanów, Alżbeta Śvecova – Burmistrz Miasta Marhań na Słowacji, Anton Lamaniec – Starosta Raslavic na Słowacji, Jan Labanc – Kobyly na Słowacji, Stiepan Wasilieczko - Wójt Gminy Sianki na Ukrainie, Josip Moskal – Mer Miasta Sudowa Wisznia, Teodozij Szpyk – Mer Miasta Kulikowa oraz delegacje samorządów należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. W konferencji ponadto uczestniczyły liczne delegacje z Ukrainy, Słowacji, Austrii i Niemiec a także przedstawiciele uczelni wyższych z polski i zagranicy, organizacji i związków zajmujących się ochroną środowiska, firm prowadzących inwestycje ekologiczne oraz samorządy uczestniczące w programie „Błękitny San”.

Patronat Honorowy nad II Konferencją Naukowo- Techniczną pt. „Błękitny San” objął:
Jerzy Swatoń – Minister Środowiska, Jan Kurp – Wojewoda Podkarpacki, Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lesław Budzisz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Patronat Naukowy nad konferencją sprawowała Politechnika Rzeszowska – Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków oraz Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Biologii Środowiska.
Komitet Naukowy konferencji objęli: dr hab. inż. Janusz Rak, prof. nadzw. P. Rz. – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza jako Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr hab. Krzysztof Kukuła, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, prof. Jerzy Pawłowski – Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Bartel – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku,prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński – PAN – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie oraz prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Celem nadrzędnym organizowanej konferencji jest zachowanie środowiska naturalnego w dolinie Sanu i jego dorzecza w stanie nienaruszonym oraz wyeksponowanie unikalnych walorów przyrodniczych w skali Polski i Europy poprzez skoordynowane kierunki działań, które wyznaczy II Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Błękitny San”

 

Galeria Fotografii II Konferencji Naukowo - Technicznej pt. "Błękitny San"
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 

UWAGA !!!
Prawa autorskie zastrzeżone! Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w szczególności fotografii zawartych w serwisie bez wiedzy i zgody autora ZABRONIONE.
Prawa autorskie do zdjęć zamieszczonych w serwisie należą do ich właścicieli.
 

 

Referaty wygłoszone w ramach II Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Błękitny San”:

 • „Turystyka w Województwie Podkarpackim” - Marszałek Województwa Podkarpackiego

 • „Błękitny San – szansa dla rozwoju turystyki w ZGTPD” - Anna Kowalska, Prezes Zarządu ZGTPD

 • „Turystyka wiejska formą turystyki alternatywnej” - prof. dr Janusz Merski, mgr Justyna Kościelnik – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

 • „Szlakiem architektury sakralnej na Pogórzu Dynowskim. Gmina Dydnia” - ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. nadzw. UR - Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Historii Kościoła

 • „Atrakcyjność turystyczna doliny środkowego Sanu” - prof. dr hab. Mieczysław Sirko – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Katedra turystyki i polityki Regionalnej

 • „Turystyka, prof. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Beata Wysokińska – WSIiZ Rzeszów

 • „Turystyka w parkach krajobrazowych” - mgr inż. Stanisława Bańcarz – Dyrektor Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 • „Ocena jakości mikrobiologicznej wód Sanu” dr Ewa Kukuła – Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa

 • „Zagrożenia i ginące gatunki ryb środkowego Sanu” - dr hab. Krzysztof Kukuła, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Biologii Środowiska

 • „San jako główny korytarz ekologiczny w południowo-wschodniej Polsce” - prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 • „Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych doliny środkowego Sanu i jego dorzecza” - mgr inż. Marta Bylicka – Nadleśnictwo Bircza

 • „Charakterystyka ekologiczna zbiorników zaporowych Solina i Myczkowce na Sanie” - dr Mirosława Prus, mgr Paweł Prus – Instytut Rybactwa Śródlądowego im St. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

 • „Ekopolityka i jej główne kierunki w turystyce” - mgr Adriana Wojtkowiak – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Katedra Etyki Gospodarczej i Zawodowej,

 • „Wody podziemne południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego” - dr inż. Józef Chowaniec – Państwowy Instytut Geologiczny/ Oddział Karpacki

 • „Wojewódzki program ochrony i rozwoju zasobów wodnych, szansą dla gmin doliny Sanu” dr Marek Jelonek, Piotr Sobieszczyk – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • „Populacja kraski w dorzeczu Sanu” Małgorzata Bylicka – Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie,

 • „Walory przyrodnicze doliny Sanu” - Wojciech Blecharczyk – Z-ca ZG LOP Warszawa, Burmistrz Miasta Sanok

 • „Struktura zużycia wody w gospodarstwach wiejskich” prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, mgr inż. Tomasz Bergel – Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizację

 • „Wykorzystanie wód rzeki San dla potrzeb miasta Jarosław” - dr inż. Stefan Satora - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Katedra, Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizację

 • „Przydomowe oczyszczalnie jako uzupełniający element unieszkodliwiania ścieków na terenie gmin wiejskich” - dr inż. Grzegorz Kaczor, mgr inż. Piotr Bugajski - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizację

 • „Wskazania, odczyty i rozliczenia za zużytą wodę” dr hab. in. Janusz Rak - Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 • „Ichtiofauna bieszczadzkich zbiorników zaporowych, a gospodarka rybacka i potrzeby ochrony środowiska” - doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski, dr inż. Irena Borzęcka - Instytut Rybactwa Śródlądowego im St. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

 • „Oczyszczalnie ścieków w rejonach turystycznych” - dr inż. Bogumił Kucharski - Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 • „Wędkarstwo jako istotny element społeczny, ekonomiczny i ekologiczny” Roman Depowski –Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów

 • „Aktualny stan ichtiofauny dolnego Sanu – gatunki użytkowe, chronione i zagrożone” - dr Mariusz Klich – PAN, Zakład Biologii Wód im. K. Starmach w Krakowie

 • „Charakterystyka wód mineralnych uzdrowisk Podkarpacia” - dr inż. Barbara Tchórzewska – Cieślak, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wystąpienia swoje również wygłosili:

 • Witalij Zeman - Dyrektor Nadsianskiego Parku Krajobrazowego, Ukraina

 • Wołodymir Szuszniak - National Academy of Sciences of Ukraine

 • Przedstawiciele Styryjskiego Konsorcjum Rozwoju Regionalnego – przedstawiciele kraju związkowego Styria z Austrii.
   

 

fot. Jan Prokop


 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa