1 wrzesień 2004

Uroczyste otwarcie kompleksu dydaktyczno - sportowego

            1 września 2004 roku Dynów był miejscem wojewódzkiej inauguracji  roku  szkolnego.       W obecności uczniów, ich rodziców, oraz przedstawicieli władz rządowych; Podsekretarz Stanu Mministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Adam Giersz, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnej Zdzisław Siewierski, samorządowych; Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp, Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła,  kościelnych; ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, oraz miejscowych władz kościelnych, samorządowych i oświatowych oddano do użytku nowy budynek gimnazjum oraz pełnowymiarową halę sportową. Uroczystości otwarcia oraz poświęcenia nowego kompleksu dydaktyczno – sportowego poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Dynowie odprawiona przez ks. Infułata Stanisława Zygarowicza.

            W nowym budynku gimnazjum znajduje się 11 klasopracowni i 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Pełnowymiarowa hala sportowa ma służyć  nie tylko uczniom szkoły ale można w niej organizować zawody o randze krajowej, a nawet międzynarodowej.

          Uroczystości inauguracyjne uświetniały występy artystyczne uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej.

 

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny w kościele parafialnym w Dynowie. Przecięcie wstęgi - Burmistrz Miasta Dynów - Anna Kowalska Pochód z kościoła do gimnazjum. Na czele pochodu poczty sztandarowe dynowskich szkół.
Uroczystość poświęcenia gimnazjum Wprowadzenie pocztów sztandarowych Poświęcenie gmachu gimnazjum
Zaproszeni goście ks. Infułat Stanisław Zygarowicz wpisujący się do księgi pamiątkowej gimnazjum Zaproszeni goście
 
Przecięcie wstęgi - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Adam Giersz Przecięcie wstęgi - Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp Przecięcie wstęgi - Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła
Przecięcie wstęgi - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dynowie Stanisław Sienko Burmistrz Miasta Dynowa Anna Kowalska Podsekretarz Stanu MENiS Adam Giersz Widok na nowo oddaną halę sportową podczas uroczystości
Występy artystyczno - wokalne uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej

naciśnij na zdjęcie aby powiększyć

fot. Jan Prokop

 

 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa