Czarowny Świat

Bogusława Kędzierskiego

Podkarpacie i Podhale to bez wątpienia najbardziej cenne, płodne i barwne obszary kulturowe w Polsce z ugruntowaną wielowiekową tradycją. Właśnie jakby na styku tych przebogatych kultur wysublimowała się osobowość artystyczna dynowskiego, wielce utalentowanego artysty rzeźbiarza BOGUSŁAWA KĘDZIERSKIEGO. Ukończył on bowiem ze znacznym rozgłosem i renomą w 1972 roku Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Jego artystyczna edukacja i formacja tamże zostały opieczętowane autorytetem znamienitego artysty i pedagoga elitarnej zakopiańskiej szkoły profesora Antoniego Rząsy.

Młody Kędzierski dostąpił zaszczytu współpracy z owym mistrzem jeszcze w czasach szkolnych i pełnymi garściami potrafił z tego czerpać. Rząsa rodem z podbłażowskiej Futomy zwykł był wielokrotnie z atencją i uznaniem o talencie i mobilności twórczej Kędzierskiego się oficjalnie wyrażać. Credo Kenara „Myśleć to więcej niż wiedzieć. To jest przeżyć, czuć, rozumieć, tworzyć - to myślenie nie będzie wam sprawiało przykrości, będzie was pasjonowało" artysta z Dynowa z czołobitnością realizuje.

Bogusław Kędzierski gustuje nie tylko w drewnie, gdyż wiele jego ostatnich prac rzeźbiarskich zostało wykreowanych w kamieniu, metalu, a nawet w betonie. Bryła tworzywa u Kędzierskiego przez liczne ażury w rzeźbie nabiera przestrzenności i dynamiki ruchu. Nader symptomatycznie emanuje ta technika choćby w takich pracach jak: „Golgota", „W sidłach", „Ich dwoje", „Poplątanie" czy „Drabina". Jest oczywistym, że sprzyja to refleksji, zadumie i potęgowaniu doznań estetycznych u odbiorców jego sztuki. Sięga Kędzierski z równą kreatywną zachłannością po tradycyjnie miękkie drewno i czarny dąb, po kamień piriczowski i zapomniany już specyficzny trudnością obróbki kamień bruśnieński. Gdyby silić się na niekoniecznie fortunne rozgraniczenie tematyczne działalności twórczej Kędzierskiego to konkluzja jest jedna: nurt sakralny i nurt świecki mają się do siebie „pół na pół". Faktem jest, że jego święte postacie zbliżają do Boga wiernych w świątyniach Francji i Belgii, a także m.in. Nowej Huty, Częstochowy, Zduńskiej Woli, Białce, Dynowa, Żołyni, Nowej Sarzyny, Dydni, Łubna, Godowej koło Strzyżowa. Motywy maryjne również wspaniale egzystują na wielu płaskorzeźbach Kędzierskiego („Matka Boska Ostrobramska") czy rzeźbach („Matka Boska w Lutowiskach"). Wątki moralitetowe z przekorą i ironią przemyca w wielu pracach o rodowodzie świeckim. Stąd te odskocznie w postaci prac „Kosmicznejajo", „Kac", „Orka na ugorze".

Jest jeszcze jedna istotna dziedzina w rzeźbiarstwie Bogusława Kędzierskiego. To pomniki o charakterze chłopsko-martyrologicznym. Przywodzą one na pamięć bolesne odsłony z historii najnowszej. Przesłania: pamiętajmy i hołd należyty im oddajmy zawarte są w monumentach poświęconych walkom chłopskim w Dydni i Harcie oraz Poległym w Krzywczy. Kędzierski w swej swoiście kontrolowanej różnorodności nie stroni również od rzeźb nagrobnych. Zebrało się ich jak dotąd jedenaście. Wykonał także kilka prac, zdobiących założenia parkowo-urbanistyczne m. in. w Przeworsku, czyli lubi i potrafi uświetniać wizualnie przestrzeń dekoracyjną. Szkoda tylko, że nie ma natłoku zwiedzających jego prywatną, na wskroś intymną przydomową galerię. Wystawiał za to dynowski artysta swoje dzieła 16-krotnie w sposób indywidualny. Wielkim uznaniem bowiem cieszyły się jego wystawy: w Zakopanem, Rzeszowie, Dynowie, Łańcucie, Jaśle, Zduńskiej Woli, Przemyślu, Częstochowie, Warszawie, Nowym Sączu, Jarosławiu, Tarnowie, Brzozowie, Krośnie, Krynicy. W Goteborgu (Szwecja) oraz 30 innych znaczących centrach kultury w Polsce z wielkim powodzeniem zaistniał jako uczestnik wystaw zbiorowych. Znaczący to dorobek i znowu żal się przewija, że tak skąpo jest promowany na rodzimej ziemi podkarpackiej.

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie z wielką radością i nadzieją temat twórczości Bogusława Kędzierskiego chce nagłośnić, choćby poprzez niniejsze skromne wydawnictwo komentujące jego fragmentaryczne, acz wymowne wystawy w Boguchwale, Dynowie, Kamieniu i Tyczynie.

Nagroda Rady Powiatu Rzeszowskiego za 2002 rok, jako jedna z wielu uprzednio przyznanych Bogusławowi Kędzierskiemu przez różne kapituły, mecenat tego Samorządu w pełni potwierdza.

                                                                              Czesław Drąg

Serdecznie zapraszamy na wystawy rzeźby:

Tyczyn od 14 X do 28 X 2003 r.

Boguchwała od 30 X do 13 XI 2003 r.

Kamień od 18 XI do 2 XII 2003 r.

 

oraz w Dynowie

 

Galeria "Pniak"

ul. Ks. Ożoga 14 A

36-065 Dynów

 

 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa