Uroczystości podpisania umowy

o wzajemnej współpracy  Miasta Vranov nad Topl’ou w Republice Słowackiej i Miasta Dynów w Rzeczpospolitej Polskiej.
 

        W dniu 12 października 2003 roku podpisana została umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy miastem słowackim Vranow nad Topl’ou a miastem Dynowem.
        Umowa ta dotyczy rozwoju współpracy transgranicznej oraz umacniania wzajemnych stosunków sąsiedzkich, zgodnie z umową pomiędzy Rządem Republiki Słowackiej i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Współpraca obejmuje:
- regionalny transgraniczny rozwój;
- rozwój przemysłu rzemiosła i usług;
- rozwój rolnictwa;
- ochrony środowiska naturalnego i przyrody;
- rozwój komunikacji i łączności;
- rozwój nauki, szkolnictwa i oświaty;
- rozwój kultury (lokalnej kultury);
- rozwój turystyki, rekreacji i sportu, (wspólne projekty);
- gospodarkę (likwidacja odpadów itp.);
- zabezpieczenie socjalne.

        Umowę podpisali burmistrzowie obydwu miast. Przy jej podpisaniu uczestniczyli ze strony miasta Vranowa Igor Pribula – starosta powiatowy, Igor Šestáć zastępca burmistrza miasta, Ivan Košćik Starosta, Bożena Čepeňovà – radna miasta, Lúbomir Tótn dyrektor Szkoły Odzieżowej, oraz delegacja pracowników Urzędu Miejskiego, a ze strony Miasta Dynowa: Przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Frańczak, Zastępca Burmistrza Miasta Zbigniew Irzyk, Dyrektorzy Miejscowych Szkół, Kierownicy Zakładów i Jednostek Budżetowych. Ponadto swoją obecnością zaszczycili: Pan Jarosław Reczek Dyrektor Biura Integracji Europejskiej PUW w Rzeszowie oraz Dawid Lasek dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego w Rzeszowie.
        Część oficjalna miała miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie. O godzinie 1500 rozpoczęło się w auli Zespołu Szkół Zawodowych „wspólne biesiadowanie przyjaciół”, gdzie swój dorobek kulturalny zaprezentował: chór mieszany SOCIETAS CANTICA z Vranowa, chór mieszany AKORD z Dynowa, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Bartkowiaczki, zespół muzyczno – wokalny ANTRAKT, oraz Kapela Ludowa DYNOWIANIE.
 

 

                                   

Fotoreportaż z uroczystości                                             Zobacz pełną treść umowy

 

       

          

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa