Festyn „Europa – to my"

for. P. Pyrcz       

           25 maja 2003 r. na stadionie LKS w Dynowie odbył się festyn pod hasłem „Europa – to my”. Organizatorami tej imprezy były: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, samorządy, Biura ds. Informacji Europejskiej.


W festynie udział wzięli przedstawiciele (burmistrz, wójtowie, pracownicy samorządowi) z następujących gmin: Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Krzywcza, gm. Dynów, m. Dynów. W imprezie uczestniczyli również: Wojewoda Podkarpacki – Jan Kurp, Dyrektor Biura Integracji Europejskiej w Rzeszowie – Jarosław Reczek.

 

 

 

for. P. Pyrcz     

 

     Festyn rozpoczął się sztafetą rowerową, której uczestnikami byli reprezentanci gimnazjów z Bachórza, Nozdrzca i Dubiecka. Otwarcie imprezy poprzedziły występy Orkiestry Dętej OSP z Dydni oraz odegranie hejnału dynowskiego przez członków Orkiestry Dętej OSP w Dynowie.
 

    Przemówienia wygłosili Przewodniczący Związku Gmin – Zbigniew Blecharczyk i Dyrektor Biura Integracji Europejskiej – Jarosław Reczek.

 

 

 

 

 


for. P. Pyrcz

 

      Każda gmina zaprezentowała się poprzez przygotowanie występów artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie gmin. Gminy przygotowały własne stoiska z kuchnią regionalną i z wystawami rękodzieła artystycznego (obrazy, rzeźby) oraz wystawami plastycznymi o tematyce unijnej.

 


       Środowiskowe Domy Samopomocy w Dynowie i w Izdebkach zorganizowały kiermasz ozdób wykonanych przez podopiecznych tych domów.
Program artystyczny dzieci i młodzieży odbywał się w ramach Szkolnych Prezentacji Artystycznych – SZPAK.

 


for. P. Pyrcz        Miejskie Biuro Informacji Europejskiej w Dynowie zorganizowało Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej w dwóch kategoriach: I– dla reprezentacji gimnazjalistów z poszczególnych gmin i II – dla reprezentacji szkół średnich. Uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni nagrodami.


       W czasie trwania festynu MBIE przeprowadziło prareferendum unijne dla uczestników festynu. W referendum wzięło udział ok. 1300 osób. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,28% uczestników festynu.
Atrakcją festynu były skoki spadochronowe w wykonaniu aeroklubu rzeszowskiego.

 


        for. P. Pyrcz

      W przebieg imprezy włączyła się Zawodowa Straż Pożarna, dając popis ratownictwa strażackiego.
Regionalny akcent festynu został zaznaczony poprzez występy artystyczne kapel ludowych z gmin Pogórza Dynowskiego: Warzan, Bachórzan, Ostrzewian i Dynowian.


    Prezentacje artystyczne zostały zakończone pokazem ogni sztucznych,
po którym rozpoczął się festyn taneczny. Zabawa trwała do białego rana.
Celem imprezy było pokazanie i promocja kultury regionalnej Pogórza Dynowskiego na tle scenerii unijnej zgodnie z przyjętym hasłem festynu „Europa – to my”.
 

 

fot. Piotr Pyrcz


 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa