Dynów, dn. 02.09.2003r.


List intencyjny

Dotyczący przystąpienia wszystkich powiatów, miast i gmin leżących nad Sanem, a także administracji rządowej, Urzędu Marszałkowskiego,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Euroregionu Karpaty, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wszystkich Parków Krajobrazowych położonych w dolinie Sanu, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz wszystkich funduszy, działających na rzecz ochrony środowiska do wspólnego programu ochrony wód Sanu oraz jego zleweni „Błękitny San” na odcinku od granicy polsko-ukraińskiej po ujście do Wisły przed płynnymi i stałymi odpadami komunalnymi poprzez budowe i modernizację kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, a także infrastruktury z nimi związanej.

Inicjatorem i koordynatorem programu jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Celem projektu jest kompleksowa ochrona wód Sanu i jego zlewni na Podkarpaciu, co jest związane z rozwojem turystyki i agroturystyki, dodatkowymi miejscami pracy, produkcją zdrowej żywności, rozwojem handlu i usług.

Korzyści globalne dla regionu Podkarpacia, Polski i Europy: czyste środowisko, uratowanie niektórych gatunków flory i fauny zwiazanej z rzeką San, rozwój województwa podkarpackiego, czysta Wisła, mniej skażeń w Bałtyku.

 

Z poważaniem:

Prezes Zarządu Związku

mgr Anna Kowalska

Informacji dot. w/w Programu
udziela: UM Dynów – tel. 16/ 65-21-093
e-mail: pros@dynow.pl
 


 

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa