15-09-2005
 Rada Miasta > Uchwały Rady Miasta > Uchwały Rady 2004 
strona główna
Uchwały Rady 2004 rok
Sesja XVIII
Uchwała Nr XVIII/112/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XVIII/113/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych
Uchwała Nr XVIII/114/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku
w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów na zadania inwestycyjne
Uchwała Nr XVIII/115/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych

Sesja XIX
Uchwała Nr XIX/116/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/117/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynowa na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/118/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/119/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynowa na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/120/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Dynów
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/121/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym
Uchwała Nr XIX/122/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
Uchwała Nr XIX/123/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XIX/124/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie: zapewnienia w budżecie na rok 2004 środków na usunięcie awarii pieca grzewczego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie

Sesja XX
Uchwała Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie: budżetu Miasta Dynów na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/125/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Uchwała Nr XX/126/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XX/127/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację programu pn;”Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
Uchwała Nr XX/128/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała Nr XX/129/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 marca 2004 roku

Sesja XXI
Uchwała Nr XXI/130/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynowa
Uchwała Nr XXI/131/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Dynów
Uchwała Nr XXI/132/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawnego złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dynowie
Sesja XXII
Uchwała Nr XXII/133/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miasta Dynowa Nr XX/126/04 z dnia 29 marca 2004 roku dotyczącej zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XXII/134/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn:” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap III oraz na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Zamkowej i Mickiewicza w Dynowie”
Uchwała Nr XXII/135/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dynów zadań z zakresu właściwości powiatu
Uchwała Nr XXII/136/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXII/137/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXII/138/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Dynowa na lata 2004 –2006
Załącznik do Uchwały Nr XXII/138/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
Strategia Rozwoju Miasta Dynowa na lata 2004 – 2006.
Uchwała Nr XXII/138/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/139/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
Uchwała Nr XXII/140/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Sesja XXIII
Uchwała Nr XXIII/141/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Uchwała Nr XXIII/142/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy w formie zakupu posiłków
Uchwała Nr XXIII/143/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w uzupełniających wyborach do Senatu RP
Uchwała Nr XXIII/144/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie gminnego programu ochrony środowiska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Uchwała Nr XXIII/145/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji objętych dotacją z Programu SAPARD
Uchwała Nr XXIII/146/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego na sfinansowanie inwestycji objętych dotacją z Programu SAPARD
Uchwała Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Uchwała Nr XXIII/148/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 roku

Sesja XXIV
Uchwała Nr XXIV/149/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 lipca 2004 roku
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Dynów na lata 2004 – 2013
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 lipca 2004 roku
Sesja XXV
Uchwała Nr XXV/150/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/150/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/150/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/150/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
Uchwała Nr XXV/151/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
Uchwała Nr XXV/152/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu „Błękitny San”
Uchwała Nr XXV/153/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację Programu „Błękitny San”
Uchwała Nr XXV/154/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany do załącznika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Sesja XXVI
Uchwała Nr XXVI/156/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów przedszkolu miejskim
Uchwała Nr XXVI/157/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXVI/158/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała Nr XXVI/159/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Podgórskiej - etap I”.
Sesja XXVII
Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji obchodów 86 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Sesja XXVIII
Uchwała Nr XXVIII/160/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXVIII/161/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Uchwała Nr XXVIII/162/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie sprawiania pogrzebu
Uchwała Nr XXVIII/163/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 lipca 2004 r.
Uchwała Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/164/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXVIII/165/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XXVIII/166/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XXVIII/167/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVIII/168/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2005 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXVIII/169/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXVIII/170/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości kredytu zaciąganego przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2005 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta
Uchwała Nr XXVIII/171/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dynów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/171/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXVIII/172/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmiany wykonywania wieloletnich programów na zadania inwestycyjne
Sesja XXIX
Uchwała Nr XXIX/173/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 17 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji etap II i III
Uchwała Nr XXIX/174/04
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/174/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 17 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/174/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 17 grudnia 2004 roku
Sesja XXX
Uchwała Nr XXX/175/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Uchwała Nr XXX/176/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie
Uchwała Nr XXX/177/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie
Uchwała Nr XXX/178/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie gminnego programu ochrony środowiska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXX/179/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Błękitny San – szlak wodny” rozwój turystyki wodnej w dolinie środkowego Sanu
Uchwała Nr XXX/180/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/180/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXX/181/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXX/182/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji etap II i III
Uchwała Nr XXX/183/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dynów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/183/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXX/184/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/185/04
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2004 roku
 

Zobacz:
 Uchwały Rady 2002 .  Uchwały Rady 2003 .  Uchwały Rady 2004 .  Uchwały Rady 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
·Plany Pracy Komisji
·Uchwały Rady Miasta
- Uchwały Rady 2002
- Uchwały Rady 2003
- Uchwały Rady 2004
- Uchwały Rady 2005
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &