15-09-2005
 

Z życia

 
strona główna

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miasta Dynowa
2005-04-20
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXIV sesji Rady Miasta dnia 28 kwietnia 2005 roku o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXIII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał podjętych na XXXIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Dynowa z tego tytułu:
  1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z wykonania budżetu za 2004 rok,
  2) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej RM Dynowa w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Dynowa z realizacji budżetu miasta za 2004 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium,
  3) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynowa o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynowa absolutorium za 2004 rok,
  4) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Dynów, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej Dynów.
 10. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamkniecie sesji.
  Przewodniczący Rady Miasta
  Zygmunt Frańczak


powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &