15-09-2005
 

Z życia

 
strona główna

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Dynowa z dnia 4 kwietnia 2005 r
2005-04-06
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA
z dnia 4 kwietnia 2005 r.


Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 4 i art. 32 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska/ Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn./, podaję do publicznej wiadomości że:
zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych informacje o wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.
- rozbudowa (modernizacja ) Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL 900 MHz Nr 5773 DYNÓW, zlokalizowanej na stalowym kominie,
na terenie stanowiącym działkę nr ewid. gr 1772/7 położoną w Dynowie, obejmująca wymianę trzech anten sektorowych K739854 na trzy anteny sektorowe typu K 739623 wraz z montażem szafy z bateriami typu BEN - 61.
Informuję że, zgodnie z art.32 ust.l pkt.l - ustawy prawo ochrony środowiska, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia niniejszej informacji, można w Urzędzie Miasta Dynowa pokój nr 15, składać uwagi i wnioski dotyczącego przedmiotowego wniosku.


Dynów, dnia. 2OO5.04.04.
BURMISTRZ MIASTA DYNOWA
Anna Kowalska


Zobacz pełną treść ogłoszenia (pdf)
powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &