15-09-2005
 

Z życia

 
strona główna

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Miasta Dynowa
2005-03-21
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXIII sesji Rady Miasta dnia 21 marca 2005 roku o godz. 1300 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXI i XXXII (nadzwyczajnej) sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał podjętych na XXXI i XXXII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2005 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii stałych Komisji RM, w tym Komisji RGBiF oraz wniosków Radnych,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  4) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii RIO oraz wniosków
       stałych Komisji RM i Radnych,
  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.  Przewodniczący Rady Miasta
  Zygmunt Frańczak


powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &