15 lipiec 2005 r.

"Międzynarodowy Dzień Sanu"

Sianki 2005

        15 lipca 2005 r. z inicjatywy Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zorganizowano Międzynarodowy Dzień Sanu.

W obchodach które zorganizowano w malowniczo położonej miejscowości Sianki, miejscu źródła Sanu na Ukrainie uczestniczyły Władze Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie - Tadeusz Sosnowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciel Wojewody - Janusz Kurnik, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji Regionalnej i Sportu - Mieczysław Figura, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego - Józef Frączek, Przedstawiciele Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Jerzy Grela i Małgorzata Owsiany, przedstawiciele Inspektoratu RZGW w Przemyślu - Bogusława Osiadacz i Edwin Buga, przedstawiciele świata nauki - Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza - dr hab. inż. Rak Janusz prof. PRz oraz dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak,  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego im. St. Sakowicza w Żabieńcu - doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski oraz Bożena Wiśniewolska a także – Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Jan Komornicki, przedstawiciel Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Maria Mryczko, przedstawiciel Zarządu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - Tomasz Jastrzębski, przedstawiciel Instytutu Ochrony przyrody Polskiej Akademi Nauk w Krakowie - Bronisław Szczęsny,Dyrektor Arboretum w Bolestraszycach - Jerzy Piórecki,  przedstawiciele Władz Samorządowych w szczególności Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Burmistrz Miasta Dynów, Prezes Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Anna Kowalska, Wójt Gminy Dubiecko, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zbigniew Blecharczyk, przedstawiciele Gminy Dubiecko - Danuta Armata, Wiesław Bembenek, Gminy Nozdrzec - Romuald Duda, Stanisław Guzik, Roman Wojtarowicz,   Miasta Dynów - Maciej Jurasiński, Tadeusz Święs, Andrzej Kędzierski, Barbara Telega,   Gminy Dynów - Zygmunt Prokop, Agata Pyra, Gminy Krzywcza - Kazimierz Kurasz, Kazimierz Trojan, Gminy Dydnia - Tomasz Wójcik, Beata Czerkies, Miasta i Gminy Dukla - Kazimierz Padla, Stanisław Włodyka, Wacław Pawłowski, Gminy Lutowiska - Włodzimierz Podyma, Miasta Sanok - Leszek Tomaszkiewicz oraz dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów - Jerzy Pasierb i dziennikarz Gazety Bieszczadzkiej - Tadeusz Szewczyk. Ze strony Ukraińskiej w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Państwowych i Samorządowych Województwa Lwowskiego i Zakarpackiego, Władze Powiatowe Rejonu Turskiego, przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych z gminami podkarpacia z  Kulikowa, Sądowej Wiszni, Winogradu oraz jako współorganizator i gospodarz obchodów Stiepan Wasileczko Wójt Gminy Sianki,  reprezentanci świata nauki - Dyrektor Muzeum Przyrodniczego we Lwowie - Jurii Czarnobaj, przedstawiciele Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka prof. Kowalczuk Iwan Płatonowicz oraz prof. Włodymir Szuszniak a także przedstawiciele Służb Granicznych obu Państw i zaproszeni goście. Uroczystości uświetniły występy Kapeli „Dynowianie” oraz Zespołu Ludowego z Sianek, ponadto na miejscu został zorganizowany poczęstunek - pieczona kiełbasa, bigos, kanapki. Dodatkową atrakcją spotkania była piesza wycieczka do źródeł Sanu.

        Celem „Międzynarodowego Dnia Sanu” zorganizowanego w Siankach na Ukrainie jest wspieranie i inicjowanie działań w ramach współpracy transgranicznej a szczególnie w  następujących dziedzinach:

  • zachowania obszarów cennych krajobrazowo oraz ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona najcenniejszych obszarów krajobrazowo – przyrodniczych,

  • kreowania oraz wspierania wspólnych projektów służących zrównoważonemu rozwojowi doliny Sanu i jej zlewni,

  • ochrony środowiska naturalnego, szczególnie rzeki San i jego zlewni w ramach programu „Błękitny San”,

  • promocji działań służących rozwojowi wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i tworzeniu warunków do pozyskiwania inwestycji,

  • tworzenia warunków do wspólnej wymiany handlowej, rozwoju efektywnego systemu upowszechniania informacji turystycznej i kulturalnej,

  • realizacji wspólnych działań promocyjnych mających na celu rozwój turystyki,

  • rozwoju wymiany turystycznej i kulturalnej,

  • realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

  • zachowania historycznej wielokulturowości regionu w tym folkloru, sztuki, rękodzieła ludowego itp.

      Pobyt ten zaowocował zacieśnieniem już istniejących stosunków i kontaktów, jak również wpłynął na poszerzenie i zawarcie nowych zmierzających do realizacji zamierzonych celów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia foto-galerii z imprezy.

Powitanie chlebem gości z Polski Pamiątkowe zdjęcie "U źródeł Sanu" Źródliska Sanu
Część oficjalna - otwarcie  Międzynarodowego Dnia Sanu - Sianki 2005 - okolicznościowe referaty i przemówienia
Stoisko z materiałami promocyjnymi Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz tradycyjnym polskim bigosem
Występy lokalnych zespołów ludowych
 
Spacer do źródła Sanu

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 

fot. Jan Prokop

UWAGA !!!
Prawa autorskie zastrzeżone! Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w szczególności fotografii zawartych w serwisie bez wiedzy i zgody autora ZABRONIONE.
Prawa autorskie do zdjęć zamieszczonych w serwisie należą do ich właścicieli.


 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa