15-09-2005
 O Mieście > Dynów w liczbach 
strona główna


DYNÓW W LICZBACH

Powierzchnia

2 444 ha

 

Lasy

361 ha

 

Gospodarstwa indywidualne

1961 ha

 

Liczba ludności

6300

 

Liczba budynków – mieszkań

w tym:

1344

 

Budynki ogrzewane gazem

880

 

Budynki ogrzewane węglem

420

 

Budynki wielorodzinne

w tym:

20

1/3 ludności

Budynki 4-ro piętrowe

17

 

Budynki administracyjno-biurowe

4

 

Placówki oświatowe

w tym:

6

około 2000 dzieci i młodzieży

Przedszkole

1

 

Szkoły Podstawowe

2

 

Gimnazjum

1

 

Liceum Ogólnokształcące

1

 

Zespół Szkół Zawodowych

1

 

Przychodnia Zdrowia

1

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

1

50 pensjonariuszy

Pogotowie Ratunkowe

1

dyżur całodobowy

Komisariat Policji

1

dyżur całodobowy

Pogotowie Gazowe

1

dyżur całodobowy

Pogotowie Energetyczne

1

dyżur całodobowy

Straże OSP

3

 

Posterunek JRG – PSP w Dynowie

1

dyżur całodobowy

Dom Spokojnej Starości

1

80 pensjonariuszy

+ 20 personelu

Dom Dziecka

1

ok. 15 dzieci – ul. Dworska

Środowiskowy Dom Samopomocy

1

ok. 24 osoby z upośledzeniem umysłowym

Kościół Parafialny

2

 

Domy Handlowe

2

 

Placówki Gastronomiczne

7

 

Stacje benzynowe

2

+ 2 dystrybutory gazu

Piekarnie

2

 

Oczyszczalnia ścieków biologiczno – mechaniczna

1

zezwolenie wodno-prawne do 2250 m3/dobę

Międzygminne składowisko odpadów komunalnych

1

ul. Wuśki

Podmioty gospodarcze

137

 

 
BUDOWNICTWO
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Decyzje udzielające pozwolenia na budowę
 
Budynki w budowie-zgłoszenia o rozpoczęciu budowy
 
Budynki oddane do użytku
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta - rodzaj działalności
 
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg. rodzaju działalności
 
KOMUNIKACJA
Ilość zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów
*Pojazdy - samochody, ciągniki motocykle i inne podlegające obowiązkowi rejestracji.
 
ROLNICTWO
Ilość gospodarstw rolnych na terenie miasta
 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
·Położenie
·Historia
·Geografia i środowisko
·Walory turystyczne
·ZGTPD
·Dynów w liczbach
·Strategia Rozwoju Miasta Dynów
·Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
·Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Dynów
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &