15-09-2005
 

Z życia

 
strona główna
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym RGK-I- 341/18/04
2004-12-03
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów".  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym RGK-I- 341/17/04
2004-11-19
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne p.n.„Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV, stacji transformatorowej STSRu 20/250,   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym RGK-I- 341/16/04
2004-10-29
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV, stacji transformatorowej, przyłącza ka  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym RGK-I- 341/15/04
2004-09-02
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podgórskiej w Dynowie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RGK -I– 341/14/04
2004-08-12
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na udzieleniu kredytu na sfinansowanie inwestycji objętych dotacją z programu Sapard   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu RGK -I– 341/11/04
2004-05-14
Gmina Miejska Dynów; 36-065 Dynów; tel./fax 0-16 6521093; województwo podkarpackie; powiat rzeszowski ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap III  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 32
poprzednie     następne


Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &