15-09-2005
 Przetargi 
strona główna

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie
2005-05-11
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) Burmistrz Miasta Dynowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie.

Szczegóły konkursu w załączniku (dokumant pdf)
powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
·Sprzedaż nieruchomości
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &