15-09-2005
 Przetargi 
strona główna

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert
2005-04-06
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Szczegóły konkursu (dokument pdf)
Wzór formularza ofertowego (dokument word)
powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
·Sprzedaż nieruchomości
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &