15-09-2005
 Dla interesanta > Moje prawa w urzędzie 
strona główna

POZNAJ PODSTAWOWA PRAWA OBOWIĄZUJĄCE CIĘ W URZĘDZIE
        Celem przedstawienia na naszych stronach niniejszej broszury jest przekazanie podstawowych informacji na temat uprawnień obywatela w stosunku do organów administracji. Mamy nadzieję, że jej lektura dostarczy czytelnikowi kilku praktycznych wskazówek, jak postępować załatwiając różne sprawy w urzędach. Świadomość uprawnień posiadanych przez obywateli i umiejętność korzystania z nich powinny ograniczyć uciążliwość załatwiania spraw urzędowych, a w efekcie wpłynąć na poprawę relacji administracja - obywatel. Z uwagi na szeroki krąg adresatów oraz ograniczoną objętość niniejszej publikacji, świadomie i celowo niektóre zagadnienia zostały przedstawione w sposób wybiórczy i skrótowy, zaś pewne szczegółowe regulacje prawne - pominięte. Dzięki temu jednak zyskała ona walor uniwersalności - z zamieszczonych rad i wskazówek można korzystać będąc w każdym urzędzie.

        Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) - w skrócie określana jako k.p.a. Zatem do niej przede wszystkim należy sięgnąć w celu pogłębienia wiedzy o zagadnieniach poruszonych w tej broszurze. Należy jednak pamiętać, że zagadnienia praw obywatela wobec urzędu są również regulowane innymi aktami prawnymi, z których najważniejszym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zmianami).

Opracowano na podstawie Poradnika klienta administracji rządowej, wydawnictwo Urzędu Służby Cywilnej, Warszawa, czerwiec 2000.  


Zobacz:
 Podstawowe prawa obywatela .  Załatwianie spraw .  Odwołania .  Skargi i wnioski . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
·Moje prawa w urzędzie
- Podstawowe prawa obywatela
- Załatwianie spraw
- Odwołania
- Skargi i wnioski
·Podatki i opłaty lokalne
·Sprawy tematycznie
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &