15-09-2005
 O Mieście > ZGTPD 
strona główna

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

 

        Tereny Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego ustytułowane są w województwie podkarpackim , na obszarze trzech powiatów: brzozowskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.

Związek tworzą gminy: Dubiecko, Dynów - gmina miejska, Dynów -gmina wiejska, Nozdrzec. Swym zasięgiem obejmuje 417 tyś. km2, a w 36 wsiach i miejscowościach zamieszkuje około 33 tyś. mieszkańców.Słonne

      Pod względem morfologicznym tereny te położone są w obrębie Pogórza Dynowskiego, rozciągającego się pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu, od północy sąsiadującego z Pradoliną Podkarpacką, a od południa z Kotliną Jasielsko - Krośnieńską i Śródkarpackim Pogórzem Bukowskim. Tereny te charakteryzują się znaczącymi walorami turystycznymi i krajobrazowymi. Dodać należy, że tereny objęte działaniem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego usytuowane są w mikroregionie parków krajobrazowych, obszarów krajobrazu chronionego i licznych rezerwatów przyrody. Związek od początku swojego istnienia podejmuje działania mające na celu pełne wykorzystanie tych wszystkich walorów i atrakcji, które łącznie odzwierciedlają przeszłość, teraźniejszość i wyznaczają czas przyszły regionu, oraz mieszkających tam ludzi.Kolejka wąskotorowa

      

       Dążeniem ZGTPD jest praktyczne wykorzystanie elementów z życia społecznego, kulturowego i etniczego, w trosce o rozwój i zachowanie jego walorów ekologicznych. Związek zajmuje się głownie działalnością na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury okołoturystycznej, promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska.

        

      Do najważniejszych inicjatyw lokalnych zaliczamy:

  • promocję terenu przez wydawane foldery, informatory, pocztówki,

  • działania samorządów zmierzające do wykształcenia nawyków proekologicznych (edukacja, inwestycje),

  • przygotowywanie wspólnie z poszczególnymi samorządami i organizacjami corocznych imprez i uroczystości regionalnych,

  • zaproszenie przez samorządy ośrodków akademickich do podejmowania badań archeologicznych i opracowań inwentaryzacyjnych zasobów dziedzictwa kulturowego,

  • zaproszenie przez samorządy operatorów telefonii komórkowej do podejmowania inwestycji na górzystym terenie ZGTPD,

  • powstanie strony internetowej ZGTPD,

  • podkreślanie znaczenia regionalizmu w edukacji szkolnej (organizowany corocznie rajd rowerowy szlakami Pogórza Dynowskiego),

  • organizacja imprez ekologicznych (EKO- Akcja odbywa się każdego roku, czyli sprzątanie swojej miejscowości).

Zamek w Dubiecku

      20.02.2003 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, na którym wybrano nowe władze Związku.Przewodniczącym Zgromadzenia został Wójt Gminy Dubiecko p. Zbigniew Blecharczyk, a jego zastępcą p. Stanisław Guzik. Prezesem Zarządu Związku została Burmistrz Miasta Dynowa p. Anna Kowalska, a zastępcą Wójt Gminy Dynów p. Adam Chrobak.

       W bieżącym roku współpracę ze Związkiem Gmin Turtstycznych Pogórza Dynowskiego planują nawiązać Gmina Krzywcza i Grnina Dydnia, która wcześniej już należała do Związku.

 


Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://zgtpd.w.interia.pl

 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
·Położenie
·Historia
·Geografia i środowisko
·Walory turystyczne
·ZGTPD
·Dynów w liczbach
·Strategia Rozwoju Miasta Dynów
·Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Dynów
·Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Dynów
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &