15-09-2005
 Aktualności 
strona główna

Zapraszamy na XXXVIII Sesję Rady Miasta Dynowa
2005-08-20
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXVIII sesji Rady Miasta dnia 25 sierpnia 2005 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXXVI i XXXVII (nadzwyczajnej) sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI i XXXVII (nadzwyczajnej) sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za:
  1/ ochronę przeciwpożarową,
  2/ bezpieczeństwo publiczne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (lokale użytkowe).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji programu p.n. „Polski Projekt 400 Miast” stanowiącego integralny element Narodowego Programu Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 12. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/149/04 RM z dnia 29 lipca 2004 r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Dynów na lata 2004-2013.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miasta
  Zygmunt Frańczak


powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &