15-09-2005
 

Z życia

 
strona główna

Nowe zasady zimowego utrzymania chodników
2005-11-22
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że w sezonie zimowym 2005/2006 zmianie ulegają zasady zimowego utrzymania chodników na terenie miasta Dynowa . Właściciele nieruchomości przylegających do chodników na podstawie art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku ( Dz.U. z 1996 Nr 132 , poz.622 ze zm. ) mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia, iż obowiązek utrzymania chodnika w stanie nie powodującym zagrożenia dla pieszych nie został wykonany przez właściciela nieruchomości wzdłuż której przebiega chodnik, na podstawie art.10 ust.2 cytowanej powyżej ustawy nałożona zostanie grzywna.

Jednocześnie informuję że, właściciel nieruchomości do której przylega chodnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej wynikłą z nienależytego utrzymania chodnika.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

 

powrót

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &